Uwagi do projektu "Karuzela"


Wnoszę o:
1.Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia terenu inwestycji zgodnie ze sztuką zagospodarowywania wód gruntowych i opadowych tak, by nie tworzył się problem zalewania gruntów przylegających do parku handlowego. W szczególności wnoszę o zachowanie drożności rowu odwadniającego obecnie teren szkoły w Białkach. Jest to instalacja melioracyjna strategiczna dla boiska szkolnego, od lat wymagająca od użytkowników działań odwadniających, ze względu na podmokły teren i okresowe zaleganie wody. Tylko ciągła troska o przepustowość rowu zapewniała całoroczne korzystanie z terenu przyszkolnego.
2. Na wizualnej ilustracji PARKU nie ma praktycznie zieleni. Wnoszę o zachowanie istniejącej obecnie grupy drzew sąsiadującej z drogą 63 od wschodu.. Jest to około 200 olszyn, rosnących na najbardziej podmokłym gruncie. Z wiedzy o dendrologii wiadomo, że olszyny mają niezaprzeczalny wpływ na gospodarkę wodną terenu na którym rosną.
3.Z makiety widocznej w intrenecie wynika, że droga serwisowa przy A2 będzie jednocześnie drogą dojazdową do PARKU. Czy będzie ona poszerzona?. Obecnie przy dojedzie do pól są kłopoty z mijaniem się pojazdów. Wnoszę o zapewnienie komunikacji wzdłuż drogi A2 od strony PARKU nie tylko dla klientów, ale i dla mieszkańców tej okolicy.
4.Jakie są szanse, by mieszkańcy okolicy mogli na terenie PARKU sprzedawać swoje plony, jako że uprawa warzyw jest dla wielu źródłem utrzymania?
5.Wnoszę o zorganizowanie spotkania inwestora z mieszkańcami wsi Białki i udzielenie informacji o zaletach i uciążliwościach inwestycji.
Uwagi te zostały złożone przez Radną Białki w oficjalny piśmie do US Siedlce.

Może Cię zainteresować także:

LEAVE A COMMENT