Stowarzyszenie


Decyzję o założeniu stowarzyszenia podjęto na zebraniu założycielskim w dniu 16 stycznia 2012 r. (patrz poniżej)
Zdjecie2239
 
 
 
 
 
 
KONTO STOWARZYSZENIA:
29 9194 0007 0028 0633 2000 0010
Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Nie można więc na nasze konto zrobić 1% odpisu od podatku, ale wsparcie naszych działań Waszą wpłatą jest mile widziane.
Wpis do KRS – 0000431273 uzyskano 30 sierpnia 2012 r.

Cele statutowe

Celem działalności Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Białki? jest:
1.Promocja miejscowości Białki.
2.Działalność wspomagająca rozwój osobowy mieszkańców wsi i wspólnotowych grup tu działających.
3. Działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy społeczności lokalnej ze społecznościami innych miejscowości w kraju i w UE.
4. Inspirowanie  i wspieranie mieszkańców w  działaniach na rzecz kulturalnego rozwoju jednostek i grup.
5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Aktywizacja zawodowa osób młodych i bezrobotnych.
7. Motywowanie i  wspieranie mieszkańców w dziedzinie przedsiębiorczości.
8.  Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także krajoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem terenu powiatu siedleckiego i ościennych.
9. Aktywizacja osób starszych (emerytów i rencistów).
10. Promowanie różnych form amatorskiej aktywności sportowej.
11. Szeroko pojęta edukacja ekologiczna, działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
12. Propagowanie wiedzy historycznej  dotyczącej wsi Białki, okolicy i regionu.
13. Promowanie zdrowego stylu życia.
14. Inne działania na rzecz społeczności lokalnej wynikające  z bieżących potrzeb.

Lista założycieli:

Łęczycka Agnieszka
Łęczycki Marek
Mazur Marek
Grabarczyk Przemysław
Małczuk Halina
Kręgol Grażyna
Łęczycka Elzbieta
Łęczycka Barbara
Pasik Wiesława
Jońska Jadwiga
Bareja Irena
Chruściel Regina
Oknińska Teresa
Pasztor Ewa
Cabaj Janusz
Jolanta Sosinowska
 

Zarząd:

Elżbieta Łęczycka – prezes
Jolanta Sosinowska – zastępca prezesa
Grażyna Kręgol – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Marek Łęczycki
Przemysław Garbarczyk
Barbara Łęczycka

LEAVE A COMMENT