Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Białki za 2019 rok


Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Białki za rok 2019

Stowarzyszenie w roku 2019 liczyło 19 członków,działanie skupiało się wokół celów statutowych. Członkowie Stowarzyszenia organizowali projekty w obszarze kultury, turystyki,oświaty, tradycji,troski o zdrowie,integracji społeczeństwa. Włączali się w imprezy kulturalne organizowane przez GOK i imprezy kulturalne reprezentując społeczności wsi Białki poza miejscem zamieszkania.

W marcu i sierpniu grupa nieformalna członków stowarzyszenia zrealizowała 2 projeky z udziałem funduszy z budżetu woj. mazowieckiego pt:Kusaki po latach i Marzenia szyte na miarę. W pierwszym wzięło udział ponad 100 seniorów z gmin Siedlce, Zbuczyn i Wiśniew. W drugim uszyliśmy kostiumy dla grupy śpiewaczej. W maju i czerwcu zbieraliśmy fundusze na wycieczkę po Europie na profilu Zrzutka.pl., byliśmy obiektem zainteresowania mediów,które wsparły naszą akcję zbierania funduszy. W maju ekipy reporterów i dziennikarze przeprowadzali z członkiniami grupy śpiewaczej wywiady i zapraszano nas do popularnych programów wszystkich stacji telewizyjnych i radiowych. Artykuły o nas drukowały gazety lokalne i ogólnopolskie. W czerwcu szukaliśmy sponsorów do wsparcia naszego wyjazdu,piekąc pierogi i rozwożąc je po siedleckich firmach. Uczestniczyliśmy w Olimpiadzie wiedzy o gospodarstwie domowym organizowanym przez ODR Siedlce,gdzie wzięliśmy wszystkie 3 nagrody główne (E. Nowosielska,E. Łęczycka, K. Borkowska).Nasze wieńce dożynkowe reprezentowały wieś na dożynkach powiatowych w Krzesku i gminnych w Błogoszczy.

Odbyły się 2 wycieczki dla członków stowarzyszenia i mieszkańców wsi; Operowym szlakiem-14-20 września(Praga, Krumlov,Hallstatt,Melk,Salzburg, Wiedeń,Ustronie) i do siedleckiego LGD i Muzeum Diecezjalnego -14 marca. W dniach 25-27 marca w naszej świetlicy była wystawa „ Dzieci Zamojszczyzny -historie prawdziwe” w której powstaniu jesteśmy partnerami dla powiatu Zamość i sponsora Totalizatora Sportowego LOTTO.

Działająca w ramach stowarzyszenia grupa śpiewacza wystąpiła na scenach imprez organizowanych w powiecie siedleckim,radzyńskim, węgrowskim – 36 razy, mamy wyróżnienia z Białej koło Radzynia i Radomyśli gmina Wiśniew. W ramach programu integracji międzypokoleniowej wystąpiliśmy w czterech przedszkolach (Siedlce -przedszkola nr 10,17 i Mali Artyści oraz w Niwiskach).Dzieciom z Białk w bibliotece czytałyśmy bajki i śpiewałyśmy piosenki.

W ramach współpracy z klubem Amazonek na spotkaniu wysłuchaliśmy rad o profilaktyce antyrakowej,a z prelegentką z ODR Siedlce dyskutowaliśmy o zaletach ziół. Odpowiadając na prośbę zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Mgiełka wzięliśmy udział w festynie dla niepełnosprawnych przy kościele św. Teresy w Siedlcach. Dwukrotnie prezentowaliśmy swój artystyczny program na siedleckim placu Sikorskiego- na Forum organizacji pozarządowych i na Motowigilii. Dla sponsorów i darczyńców grupa śpiewacza zorganizowała ucztę pierogową (26 X 2019)z prezentacją multimedialną z wycieczki po Europie i teledysku powstałego do piosenki La scala, co można zobaczyć na naszebialki.pl.

Sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej za 2019 rok

h

W 2019 roku finanse Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Białki przedstawiały się następująco:

Saldo początkowe roku na koncie wynosiło 10093,86 zł. Na początku stycznia przelano na wydruk książki „Byliśmy w transportach dzieci Zamojszczyzny” kwotę 7500 zł. W marcu powiat zamojski przekazał kwotę 3000zł na organizację wystawy poświęconej dzieciom Zamojszczyzny. Te środki znalazły się na naszym koncie na skutek zawartych wcześniej umów.

W czerwcu skutkiem ogłoszonego na FB projektu grupy śpiewaczej pt. „Marzenie życia po 70-tce” wpłynęły ze ZRZUTKI.Pl środki w kwocie 15 677 zł. Po zwróceniu się do siedleckich firm z apelem o wsparcie naszego projektu darczyńcy przekazali 3x po 500 zł +800zł=2300 zł.

Na potrzeby wycieczki wypłacono kwoty 13700zł i 1500 zł na opłatę za transport i za hotel w Ustroniu. Ponadto na potrzeby wycieczki zapłacono za wodę do picia (90,77 zł) i za dyplomy dla darczyńców(105 zł).

W grudniu wypłacono 500 zł za prowadzenie książki rachunkowej(dla biura rachunkowego) i 3300 zł autorce wystawy pani B. Kozaczyńskiej za jej przeprowadzenie. Konto na dzień 31.12.2019 r ma saldo 4226,39.

Koszty prowadzenia konta w roku 2019 wyniosły 147.80 zł.

Wydatki są opisane i udokumentowane paragonami i fakturami.

Może Cię zainteresować także:

LEAVE A COMMENT