Sanacja, czy może transakcja?


Pod takim tytułem ukazał się artykuł w Tygodniku Siedleckim nr 40 z 08 października 2017 roku . Rzecz dotyczy wniosku mieszkańców Wólki Wołynieckiej skierowanego do Wójta Gminy Siedlce o przyłączenie ich miejscowości do Gminy Siedlce. Wójtowie gmin Siedlce i Wiśniew wymienili korespondencję i w efekcie w Wólce Wołynieckiej zwołano zebranie i zarządzono głosowanie. Wynik jednoznacznie potwierdził wolę tej wioski do przyłączenia miejscowości do gminy Siedlce. Artykuł wymienia kolejne kroki administracyjne do sfinalizowania tego pomysłu,które są i niełatwe i nie muszą zakończyć się sukcesem. Mnie jako mieszkankę przywołanej w tym artykule miejscowości Białki niepokoi wypowiedź wójta gminy Wiśniew pana K. Kryszczuka, a mianowicie: – zgodzę się na oddanie WÓLKI WOŁYNIECKIEJ, ale w zamian gmina Siedlec niech nam odda BIAŁKI, które należały kiedyś do gminy Wiśniew.-(koniec cytatu). Panie Wójcie – tak o nas bez nas?. Pomysł oryginalny, dla gminy Wiśniew pewnie korzystny, zaś dla mieszkańców Białk – śmieszny, krotochwila wręcz. Tę wypowiedź, jak i zamieszczony obok fotomontaż można potraktować jako żart, ilustrujący transakcję dwóch wójtów ponad głowami mieszkańców. Na szczęście tak się nie stanie,jak proponuje pan Kryszczuk, bo choć gmina Wiśniew to wspaniała społeczność, jej wójt jest sympatycznym włodarzem, to mieszkańcy wsi Białki są zadowoleni z przynależności do gminy Siedlce i lubią swojego wójta H. Brodowskiego. A Wólce Wołynieckiej życzymy, by kierowała się dobrem wspólnym, zamysł rozważyła i jeżeli taka będzie wola większości, skutecznie doprowadziła do finału.

radna wsi Białki Elżbieta Łęczycka.

 
zdjęcie z interentu

Może Cię zainteresować także:

LEAVE A COMMENT