Rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejszy ogródek, Białki 2018”


Podczas Dożynek Gminnych w dniu 09 września 2018 roku został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy ogródek w Białkach w 2018 roku.

Organizatorem konkursu było STOwarzyszenie AKTywności LOKalnej BIAŁKI.

Komisja w składzie; Małgorzata Zdunek ODR Siedlce, Grażyna Kręgol- sołtys, Fabian Woźnica- znawca upraw ogrodniczych ogrodniczego, Elżbieta Łęczycka -Stow. Białki w okresie od maja do sierpnia 2018 roku, co miesiąc, objeżdżała ogródki i oceniała ich wygląd. Werdykt komisji jest następujący:

Przyznano 16 dyplomów, 10 wyróżnień, 4 miejsca z nagrodami i 4 nagrody specjalne.

Dyplomy otrzymali;Krasuska Urszula, Cabaj Teresa, Małczuk Halina, Jońska Jadwiga ż. Kazimierza, Sidorczuk Beata, Oknińska Teresa, Pasztor Ewa, Matłacz Katarzyna, Mazur Jadwiga, Ryńska Barbara, Perz Teresa, Wróblewska Celina, Pietruszewski Marek, Gawron Iwona, Markowska Marzena, Skwarek Daniel.

Wyróżniono ogrody: Borkowskiej Urszuli, Jońskiej Hanny ż. Waldemara, Ługowskiej Agnieszki, Mazur Bożeny ż Marka, Sidorczuk Joanny, Pastora Mirosława, Mędzy Joanny, Chruściel Barbary, Mućko Krystyny, Gorzały Danuty.

Osoby nagrodzone:

IV miejsce – Nowosielska Elżbieta nagroda dyrektora MODR O/ Siedlce S. Piotrowskiego

III miejsce – Borkowska Krystyna nagroda przew. RG Siedlce E. Łęczyckiej

II miejsce – Łęczycka Agnieszka nagroda przew. RG Siedlce E. Łęczyckiej

I miejsce – Grzebisz Krzysztof nagroda wójta Gminy Siedlce H. Brodowskiego

Nagrody specjalne:

  1. Pan Tadeusz Kacprzak za wieloletni trud ukwiecania terenów przyległych do szkoły w Białkach
  2. Pani Janina Krasuska dla najstarszej ogrodniczki w Białkach
  3. Państwo Teresa i Czesław Krasuscy za piękne, coroczne i całoroczne ukwiecanie kapliczki na swojej posesji.
  1. Pani Edyta Woźnica za nie standartowy, nie mieszczący się w regule konkursu, nieporównywalny z żadnym z ogródków, piękny ogród przydomowy – nagroda dyrektora MODR O/ Siedlce.

Sponsorzy nagród i upominków- wójt Gminy Siedlce dr inż H. Brodowski

dyrektor MODR O/ Siedlce p. S. Piotrowski

Sklep ogrodniczy DZIAŁKOWIEC

Przew. Rady Gminy Siedlce E. Łęczycka

Serdeczne podziękowania składam sponsorom za nagrody,komisji konkursowej za trud w lustrowaniu ogrodów,mieszkańcom za staranie się o wygląd posesji i troskę o przedogródki, które mimo suszy i wyprzedzającego kalendarz kwitnienia roślin piękniały z każdym miesiącem. Mieszkańcom również należy się uznanie za czyszczenie kanału deszczowego przed swoją posesją.W sobotę przed dożynkami droga nabrała odświętnego wyglądu Tak trzymać -szanowni mieszkańcy Białk!!!

prezes Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Białki – Barbara Łęczycka

/zdj. G Kręgol -fotorelacja z przeglądu w maju 2018/

Może Cię zainteresować także:

LEAVE A COMMENT