Podsumowania wydarzenia pt. „Wystawa Dzieci Zamojszczyzny”


W 2019 r. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej BIAŁKI zaprezentowało w 19 placówkach i instytucjach wystawę historyczna pt. „Dzieci Zamojszczyzny: historie prawdziwe” (polsko-angielską), autorstwa dr Beaty Kozaczyńskiej z Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wystawę udostępniło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Była ona prezentowana w okresie od 14 marca do 10 grudnia 2019 r. na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających zwłaszcza, iż była prezentowana w Jubileuszowym Roku Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Wystawę gościły następujące placówki i instytucje:

1) 14 – 28 marca 2019Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, woj. mazowieckie;

2) 29 marca – 10 kwietnia 2019 –Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur w Łosicach, woj. mazowieckie;

3)10 – 30 kwietnia 2019 – Białki, gm. Siedlce (świetlica), woj. mazowieckie;

4) 4 – 14 maja 2019 r. – Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach, woj. mazowieckie;

5) 15 – 27 maja 2019 r. – Siedlce – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (gmach Wydziału Humanistycznego – Jubileusz 50-lecia Uczelni);

6) 1 – 2 czerwca 2019 r. – Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem, gm. Zamość, pow. zamojski, woj. lubelskie;

7) 3 –14 czerwca – Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem, pow. zamojski, woj. lubelskie;

8) 15 czerwca – 1 lipca 2019 r.– Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu, pow. zamojski, woj. lubelskie;

9)8 – 20 lipca 2019 r. – „Przystanek Historia” – Centrum Edukacyjne IPN im. J. Kurtyki w Warszawie;

10)7 – 9 sierpnia 2019 r. – Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, woj. lubelskie;

11) 4 – 5 września 2019 r. – Pisz, woj. warmińsko-mazurskie – podczas konferencji naukowej Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Okupacja niemiecka ziem polskich 1939-1945. Ofiary, świadkowie, sprawcy”;

12) 11 – 19 września 2019 r. – Dom Kultury w Kałuszynie, woj. mazowieckie;

13) 19 września – 3 października 2019 r. – Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, woj. mazowieckie;

14) 14 – 21 października 2019 r. – Regionalny Ośrodek Kultury w Rozbitym Kamieniu (gm. Bielany), powiat sokołowski, woj. mazowieckie;

15) 22 października – 8 listopada 2019 r. – Książnica Zamojska w Zamościu;

16) 12 – 26 listopada 2019 r. Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z siedzibą w Mokrem, woj. lubelskie;

17) 27 listopada 2019 r.  – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu;

18) 28 listopada – 7 grudnia 2019 r. – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, woj. lubelskie;

19) 10 grudnia 2019 r. – Szkoła Podstawowa w Łabuniach, pow. zamojski – uroczystość nadania szkole imienia „Dzieci Zamojszczyzny”.

„Partnerami Wystawy” byli: Starostwo Powiatowe w Zamościu, Miasto i Gmina Łosice, Gmina Zamość oraz Fundacja LOTTO.

Zwracamy się z podziękowaniem dla naszych Partnerów za możliwość współpracy przy realizacji tegoż projektu, dzięki której udało się spopularyzować mało znane dotąd wojenne losy polskich dzieci z Zamojszczyzny, będące symbolem martyrologii dzieci na okupowanych ziemiach polskich podczas II wojny światowej. 

Autorka wystawy: Beata Kozaczyńska, Prezes Barbara Łeczycka

Może Cię zainteresować także:

LEAVE A COMMENT