Pierwsze Forum Gminy Siedlce „Kultura Dobrem Wspólnym”


W dniu 8 maja 2018 roku odbyło się I FORUM gminy Siedlce na temat KULTURA DOBREM WSPÓLNYM. Wydarzenie jest pomysłem Rady Kultury działającej przy wójcie Gminy Siedlce, zorganizowane przy wsparciu GOK Chodów. Forum zgromadziło mieszkańców gminy Siedlce w różny sposób zaangażowanych w kreowanie wydarzeń kulturalnych w terenie, radnych, opiekunów świetlic, pracowników bibliotek, sołtysów, działaczy organizacji pozarządowych, instruktorów zatrudnionych w GOK.

W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali prelekcji na zaproponowane przez organizatorów tematy. Profesor G.Leszczyński z UW mówił o roli słowa pisanego w edukacji kulturalnej człowieka ( dzięki uprzejmości dyr. MBP w Siedlcach p. J. Madziar.), Dr R. Dmowski (UPH Siedlce) -o znajomości historii w odbiorze problemów życia społecznego, prof. nadzwyczajny dr hab. T. Nowak (UPH Siedlce) – o emocjach w tworzeniu i odbiorze dzieła, zaś red. J. Mazurek o zasadach robienia dobrych zdjęć. Wstępem do tych prelekcji był wykład p. A. Janiszewskiej (stow. TutajTeraz ) na temat: Po co nam kultura?

Część druga FORUM -to dyskusja o działaniach kulturalnych w naszej gminie inspirowanych przez samych mieszkańców. Głos zabrali przedstawiciele wsi Rakowiec, Białki, Pruszyn Pieńki, Iganie, Golice, wójt H. Brodowski i zastępca wójta J. Osiej. Ponadto zostały omówione wyniki ankiety przeprowadzonej w miesiącu kwietniu 2018 roku wśród mieszkańców naszej gminy dotyczącej zapotrzebowania na kulturę.

Podczas przerwy w obradach można było obejrzeć wystawy rękodzieła pań:A. Borkowskiej ze Stoku Lackiego, E. Księżopolskiej z Grabianowa , Lucji Woźnicy z Golic i kolekcję starej prasy- Bogusławy Gorzały ze Stoku Lackiego oraz kolekcje pocztówek Bogusława Mitury z Siedlec. Ponadto uczestnicy Forum mogli wziąć do ręki pędzel i pod kierunkiem pani plastyk Izabeli Kowal spróbować sztuki malowania, dajac swój wkład w powstanie obrazu- pamiątki ze spotkania. Nie zabrakło muzyki i śpiewu. Wystąpiły wszystkie grupy śpiewacze działające w gminie(Alebabki, Chodów, Białki), duet -Kacper Lechicki i Julia Mlonek oraz pianista G. Włodarczyk. Został także odczytany tekst z Antologii Niepodległości( pomysł Pary Przezydenckiej pp. Dudów) wiersz C.K. Norwida „Piosnka II”(lektor Katarzyna Łęczycka).

Wszystkim, którzy dołożyli swój trud do zorganizowania tego spotkania i tym,którzy zgodzili się posłużyć swoimi umiejętnościami i wiedzą- serdeczne podziękowania

E.Łęczycka przewodnicząca Rady Kultury gminy Siedlce

Może Cię zainteresować także:

LEAVE A COMMENT