Ogłoszenie


 

Studium uwarunkowań planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce- wyłożone do wglądu mieszkańców w Urzędzie Gminy na parterze od 01 lutego do 28 lutego 2018 roku. W godzinach od 9.00 do 15.00 można się zgłaszać osobiście podając nr działki. Uwagi do Studium wnosimy w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznie w terminie do 23 marca 2018 roku. Szczegóły w Obwieszczeniu Wójta na tablicach ogłoszeń w sołectwach, w urzędzie oraz na stronie internetowej urzędu – www.gminasiedlce.pl.

Tagi:

Może Cię zainteresować także:

LEAVE A COMMENT