Ludzie, miejsca, wydarzenia – wystawa


Podczas II Święta Naszej Wsi w dniu 27 lipca 2014 roku zaplanowałam wystawę pt. „Ludzie, miejsca, wydarzenia”. Będzie to prezentacja zdjęć dotyczących przeszłości wsi, a zgromadzonych podczas zbierania materiałów do monografii wsi wśród mieszkańców Białk. Najcenniejsze z tych zdjęć pochodzą z początku XX wieku i pokazują naszych przodków na zdjęciach pozowanych,wykonywanych w studiu fotograficznym. Z tamtego czasu nie mamy zdjęć plenerowych, nie mamy więc żadnych możliwości spojrzenia na ówczesny wygląd wsi.

Przodkowie rodziny Mazurów. Ze zbirów Elżbiety Nowosielskiej.

Najbogatszymi zbiorami dawnych zdjęć dysponują rodziny Staręgów,Chojeckich i Mazurów zza szosy. Tam bowiem nie było pożaru w czasie wojny. Bogaty zbiór ma też pani Celina Ogrodnik Wróblewska. Jej zdjęcia w większości pochodzą z lat międzywojennych, okupacji i lat 50.Pojedyncze, wartościowe zdjęcia są w posiadaniu również innych osób. Mają stare fotografie rodziny Gawronów, Mazurów, Wronów, Grzebiszów, Pawlików,Zacharczuków. Takich zdjęć z rodzinnych zbiorów jest w wydawanej właśnie publikacji o Białkach ponad 400. Ilustrują one notki o rodzinach i rozdziały ogólne dotyczące historii wsi. Na wystawie zobaczymy najstarsze z nich.

3

Małżonkowie – Katarzyna (1845-1918) i Wojciech Staręgowie (1844-1919)

Przy okazji,  chcę podzielić się refleksją ogólną na temat rodzinnych archiwów. Otóż w albumach jest zachowanych sporo zdjęć,o których nie umiemy nic powiedzieć. Warto tam zajrzeć i póki żyją najstarsi nasi krewni zaprosić ich, by nas poinformowali, kto na tych zdjęciach jest. Te wiedzę warto zapisać na odwrocie fotografii. Tak opisane zdjęcie ma dopiero wartość dokumentalną. W książce ”Miejsce mojego życia”  zawarty jest spory zbiór zdjęć ślubnych,a których na wystawie nie będzie. Dla mnie, każde takie zdjęcie, to niezwykle atrakcyjny dokument, pozwalający na poczynienie wielu obserwacji dotyczących osób tam widocznych. Mężczyzn zapewne zainteresują zdjęcia wojskowych,a dzieci będą siebie porównywały z tymi z fotografii.

Zapraszam do sali świetlicy w Białkach na wystawę, a potem do lektury książki.

Może Cię zainteresować także:

LEAVE A COMMENT