Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.Kusaki po latach.

Kusaki po latach.


Impreza zwana Kusakami lub Ostatkami prowadzony  przez seniorów z Białk w dniu 5 marca 2019 roku  z wykorzystaniem funduszu Województwa Mazowieckiego w ramach programu BON DLA SENIORÓW realizowanego przez SRCP Radom. Udział w imprezie wzięły grupy seniorów z wiosek naszej gminy: Białk,  Żelkowa Kolonii, Rakowca, Wołyniec, Wólki Leśnej, Golic, Pruszyna,  Pruszyna Pieńki i Chodowa. Uczestniczyły ponadto grupy z Wiśniewa, Zbuczyna i Białej koło Radzynia Podlaskiego. Impreza była nawiązaniem do tradycji obchodzenia ostatnich dni karnawału w naszych podlaskich wioskach przed laty. Każda grupa wystąpiła z programem własnego pomysłu. Po tych prezentacjach, również jak dawniej, rozpoczęła się potańcówka z konkursem polki i oberka. Zabawa trwała niemal do północy.

Może Cię zainteresować także:

LEAVE A COMMENT