Grupy śpiewacze z Gminy Siedlce -wspólne kolędowanie


Wspólny występ grup śpiewaczych ( Alebabki, Chodów i Białki) na zakończenie Orszaku Trzech Króli w Białkach w dniu 06 stycznia 2018 roku to wynik warsztatów doskonalących umiejętności wokalne i muzyczne biorących w nim udział zespołów zorganizowany przez GOK Chodów w grudniu 2017 roku. Prowadzący opracowali z zespołami trzy kolędy. Byli to nasi opiekunowie muzyczni – panowie Zenon Celiński, Marek Stańczuk i Grzegorz Włodarczyk oraz wykładowcy – Iwona Kobylińska, Janusz Mazurek i Izabela Kuniewicz. Trzy tygodnie przerwy pomiędzy próbami, a występem nie miały większego wpływu na jakość wykonania .I wykonawców i organizatora i moderatorów zadowolił poziom koncertu. Gromkie brawa publiczności, to także dowód,że koncert się podobał. Możliwość wspólnego śpiewania jest dla członków grup śpiewaczych rzadką okazją do popisania się swoimi umiejętnościami i sprawdzianem jak pracuje się w dużej grupie, porównaniem swojego warsztatu z możliwościami i umiejętnościami innych. Za stworzenie takiej okazji -dziękujemy Dyrektor GOK Chodów pani E. Wojtyrze. Liczymy na powtórzenie takich warsztatów w letniej scenerii.

/zdj. J. Mazurek/

Może Cię zainteresować także:

LEAVE A COMMENT