Finał I etapu planu zagospodarowania gminy


Uwaga!
I ETAP tworzenia planu zagospodarowania naszej gminy zbliża się ku finałowi.
Radni Gminy Siedlce otrzymali w dniu 20 listopada 2017 roku od projektanta informację dotyczącą stanu zaawansowania prac nad projektem „Planu zagospodarowania przestrzennego” dla Gminy Siedlce. Dowiadujemy się z w/w informacji, że „Studium uwarunkowań i kierunków…” jako dokument poprzedzający tworzenie planu zagospodarowania przestrzennego jest przedstawiony do opinii i uzgodnień. Jeśli wymagane opinie i uzgodnienia z około 40 instytucjami przebiegną bezproblemowo, „Studium …” zostanie wyłożone do publicznego wglądu przez około 3 tygodnie. Projektant przewiduje, że owo wyłożenie ma szansę nastąpić na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich,którzy z planem zagospodarowania wiążą osobiste plany zagospodarowania własnych działek. O terminie i miejscu wyłożenia będą informacje na tej stronie, na tablicach ogłoszeń i na stronie Urzędu Gminy. Śledźmy te media i skorzystajmy z możliwości wniesienia uwag.

Może Cię zainteresować także:

LEAVE A COMMENT