Dziękuję


Wszystkim, którzy w tym roku włączyli się w przygotowanie V Święta naszej wsi..
Grupie śpiewaczej Białki, której członkinie nigdy nie zawodzą. Przygotowują program artystyczny, sprzątają miejsce festynu, pracują w kuchni, wcielają się w rożne role podczas imprezy, a na koniec zawsze z humorem uczestniczą w biesiadzie. Mają siłę na taniec, dowcip , zabawę.
Dziękuję innym członkom Stowarzyszenia -panom D.Gawronowi, P. Marczakowi, Wiesiom Dąbrowskiemu i Ługowskiemu, Ryszardowi i Przemkowi Garbarczykom, M. Mazurowi,
R. Weredzie, A. Perzowi, za zgodę i przygotowanie do roli kośników w naszym żniwie, dziękuję młodym naszym mieszkańcom Hubertowi Adamczykowi i jego braciom za wykonanie „kobyły” na żniwne pole, dziewczętom, które zagrały role żniwnych dziewczyn, za dary swego ogrodu na żniwny poczęstunek – .Iwonie Dołowej Piwowarczyk, paniom przynoszącym na konkurs swoje równianki.
Dziękuję dwóm małżeństwom Teresie i Kazimierzowi Pasztorom i Marii i Mirosławowi Woźnicom za wierne spontaniczne, z własnej inicjatywy wystąpienie w roli żniwiarzy sprzed lat. Strój, zabrane ze sobą „akcesoria” żniwne , poczęstunek (zarówno zawartość jak i opakowanie) jako żywo przypominały te sprzed 50 lat. Byliście Państwo i dla organizatorów i dla gości miłym zaskoczeniem.
Dziękuję służbie ochrony imprezy, wyżej wymienionym jej członkom, także strażakom z Opola Nowego, patrolowi siedleckiej policji, komandor biegu – niezawodnej pani J. Sosinowskiej, sędziom Krystynie Rędzi i Pawłowi Harcejowi- oboje są nauczycielami wf w szkole nr 7 w Siedlcach.
Dziękuję sponsorowi Hurtowni MEDUZA, współorganizatorom -p. dyrektor i pracownikom GOK Chodów, wójtowi Gminy Siedlce za finansowe wsparcie projektu, dziękuję pani sołtys za współpracę.
Wszystkim mieszkańcom dziękuję za troskę o wygląd naszej wiejskiej drogi i oczyszczenie jej na bieg uliczny i obecność licznych gości.

Może Cię zainteresować także:

LEAVE A COMMENT