Browsing category Aktualności

Święto Niepodległości 2017


Od kilku lat każda kolejna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości jest obchodzona przez Polaków coraz uroczyściej i powszechniej. W tym roku uroczystości państwowe miały bardzo odświętny charakter, a w każdej niemal miejscowości lokalne samorządy organizowały swoje obchody Święta Niepodległości. W gminie Siedlce świętowano także, tym razem w szkole w Iganiach, gdzie odbyła się gminna akademia,

Warsztaty międzypokoleniowe -spotkanie II -8 listopada 2017.


Obecnych 20 osób, prowadzący chwalą za liczny udział i za otwartość we wzajemnych relacjach podczas zajęć. Tym razem zaproponowano nam przyjrzenie się naszej komunikacji z innymi w rodzinie , w szkole, w grupie koleżeńskiej. Dyplomowana terapeutka p. Marzena Kopówka- Skrzek odwołując się do momentu swojego wejścia na salę zapytała uczestników warsztatów co pamiętają z tej

Pokój Żołnierzowi…


Sobota, 4 listopada 2017 godz.11.00 Pan Marek Sobiech, Bartek Sidorczuk, Maciek Matłacz w tym gronie spotykaliśmy się w sobotę 4 listopada przy wale kolejowym na końcu ul. Świerkowej, przy mogile radzieckiego żołnierza. Chcieliśmy złożyć kwiaty i za palić znicz przy zapomnianej mogile. Stan tego miejsca nie pozwolił naszemu sumieniu tak to zostawić. Szybka decyzja, wizyta

Warsztaty – integracja międzypokoleniowa – w Białkach


22października 2017 roku w naszej świetlicy ruszyły zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień,przemocy, zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny. Organizatorem warsztatów jest Fundacja POZYTYW z Łosic. Na to pierwsze spotkanie przyszło 29 mieszkańców naszej wsi w różnym wieku.. Było ono poświęcone relacjom w naszej rodzinie. Uczestnicy przyglądali się różnym sytuacjom z życia naszych rodzin, relacjonowali typowe reakcje

Pożegnanie


19 października 2017 roku odeszła do Pana mieszkanka naszej wsi, emerytowana nauczycielka – Pani Irena Koziestańska. Pracowała w naszej szkole w latach 1972-1994. Z racji posiadanych kwalifikacji uczyła biologii, wychowania fizycznego,wychowania w rodzinie. Opiekowała się pracownią biologiczną, organizowała turnieje sportowe, prowadziła doświadczalne uprawy w ogródku przyszkolnym. Była wychowawczynią kilku klas od IV do VIII. W

Sanacja, czy może transakcja?


Pod takim tytułem ukazał się artykuł w Tygodniku Siedleckim nr 40 z 08 października 2017 roku . Rzecz dotyczy wniosku mieszkańców Wólki Wołynieckiej skierowanego do Wójta Gminy Siedlce o przyłączenie ich miejscowości do Gminy Siedlce. Wójtowie gmin Siedlce i Wiśniew wymienili korespondencję i w efekcie w Wólce Wołynieckiej zwołano zebranie i zarządzono głosowanie. Wynik jednoznacznie

Na jesienne wieczory…


Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej BIAŁKI zaprasza mieszkańców wsi na zajęcia w naszej świetlicy: 1. Kurs komputerowy -bezpłatny dla osób 50+, zapisy do 10 pażdziernika 2017, zajęcia po 20 października 2017, komputery zapewnia organizator kursu. 2. Warsztaty międzypokoleniowe organizowane w partnerstwie z fundacją POZYTYW i ZOW Białki dla rodziców, dzieci i dziadków i babć , których celem

Dziękuję


Wszystkim, którzy w tym roku włączyli się w przygotowanie V Święta naszej wsi.. Grupie śpiewaczej Białki, której członkinie nigdy nie zawodzą. Przygotowują program artystyczny, sprzątają miejsce festynu, pracują w kuchni, wcielają się w rożne role podczas imprezy, a na koniec zawsze z humorem uczestniczą w biesiadzie. Mają siłę na taniec, dowcip , zabawę. Dziękuję innym

V Święto wsi Białki – podsumowanie


Kolejne święto naszej wsi za nami. Podsumowując, można stwierdzić,że impreza była udana. W biegu uczestniczyło 68 osób, a w drugiej części imprezy publiczność dopisała bardzo licznie. Wiszące nisko chmury burzowe odpływały w sąsiednie rejony, jakby żałując zakłócić interesujące kolejne punkty programu imprezy. Organizatorom udało się skutecznie przeprowadzić obrzęd żniwny w plenerze z udziałem licznie przybyłych