Biblioteka


Początki Filii Bibliotecznej w Białkach sięgają roku 1957. Wówczas była to: Gromadzka Biblioteka Publiczna. Pierwszą osobą pracującą w bibliotece była pani Barbara Matłacz, mieszkanka naszej wsi. Biblioteka mieściła się w starym budynku świetlicy wiejskiej. Od 1987 w bibliotece pracowała pani Renata Staręga, a od 1989 do chwili obecnej bibliotekarką jest pani Jolanta Sosinowska. Siedzibą biblioteki były mieszkania prywatne, między innymi dom państwa Pastorów i Staręgów. Po wybudowaniu nowej świetlicy biblioteka na stałe została przeniesiona do nowego budynku, gdzie funkcjonuje do dziś.

W swoich bogatych zbiorach biblioteka posiada pozycje z literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych oraz bogaty zbiór literatury popularno-naukowej. Księgozbiór biblioteczny liczy ogółem 8775 egzemplarzy.

Biblioteka prowadzi również działalność kulturalno-oświatową. Dzieci spotykają się na zajęciach bibliotecznych, podczas których pogłębiają swoją wiedzę na temat znanych autorów i ich utworów. Mają również możliwość bezpośredniego spotkania się ze znanymi pisarzami, między innymi z Małgorzatą Strzałkowską, Stanisławą Gujską i Dorotą Gellner. Uczestniczą w pracach plastycznych , grach i zabawach oraz przygotowują spektakle teatralne.

 
Dni otwarcia biblioteki:

wtorek: 13,00 – 19,00
środa: 16,00 – 19,00
czwartek: 16,00 – 19,00