All posts by Barbara Łęczycka

Ogłoszenie


Wzorem poprzednich lat podczas biegu ulicznego w dniu 24 LIPCA 2016 roku na wiejskiej drodze w naszej wsi zamknięty zostanie całkowicie ruch pojazdów w godzinach 15.00 – 16.00. Prosimy o uprzątnięcie jezdni i chodnika ze śmieci i chwastów. Na czas biegu samochody Waszych gości niech nie parkują na drodze. Stosowne pozwolenia na zamknięcie drogi organizatorzy

Program IV Święta Białk


Planowany porządek festynu z okazji IV Święta wsi Białki w dniu 24 lipca 2016 roku. 14.30 -14:50 Zbiórka na parkingu przy szkole, odbiór kuponów i koszulek. 15.00 – Rusza bieg w poszczególnych kategoriach biegowych 15.50 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem przez wszystkich uczestników biegu i wręczenie medali. 16.00 – Otwarcie imprezy 16.10 – Blok zabaw

IV Święto Białk


24 lipca 2016 roku to kolejne święto naszej wsi i kolejna okazja do rozrywki, sportowej rywalizacji i dobrej zabawy. Tradycyjnie już, bo po raz CZWARTY będziemy uczestniczyć i przeżywać emocje biegu ulicznego, meczu piłki nożnej,siatkowej i zabaw na wesoło dla dzieci. Liczę,że jak co roku licznie zgłoszą się chętni do wymienionych wyżej dyscyplin sportowych. W

Ogłoszenie


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowe Iganie, Nowe Opole, Opole świerczyna, Rakowiec, Stare kanie, Stare Opole, Wolyńce-Ko.nia, Wohlice, Żelków-Kolonia, Grabianów, Bialki, Ujrzanów i Joachimów. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. D. U. z 2015 r. poz.

Konkurs Kobieta Aktywna 2016 – rozstrzygnięty


Dnia 06.03 2016 został rozstrzygnięty konkurs na Kobietę Aktywną Społecznie w Gminie Siedlce. Tytuł ten,  Kapituła konkursu powołana przez Wójta Gminy Siedlce, został przyznany  Elżbiecie  Łęczyckiej. Pierwsze wyróżnienie otrzymała Pani  Bogumiła Gorzała, II wyróżnienie Pani  Elżbieta Karpik. Kapituła wyróżniła również drugą mieszkankę Białk  Grażynę Kręgol. Finał  konkursu  został  połączony  z Koncertem z okazji  Dnia Kobiet zorganizowanym przez

Informacja o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Siedlce od 2016 roku


Zgodnie z art.6c ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm,) Rada Gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Nieruchomości

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2011


<a href=”http://naszebialki.pl/wp-content/uploads/2014/06/Untitled-Scanned-02.jpg”><img class=”aligncenter size-full wp-image-1972″ src=”http://naszebialki.pl/wp-content/uploads/2014/06/Untitled-Scanned-02.jpg” alt=”” width=”650″ height=”453″ /></a> <a href=”http://naszebialki.pl/wp-content/uploads/2014/06/Untitled-Scanned-05.jpg”><img class=”aligncenter size-full wp-image-1973″ src=”http://naszebialki.pl/wp-content/uploads/2014/06/Untitled-Scanned-05.jpg” alt=”” width=”650″ height=”431″ /></a>

WYSTĘP W SIEDLECKIM KLUBIE KOLEKCJONERA


Dnia 9 grudnia 2012 roku grupa śpiewacza „Białki” wyjechała na swój kolejny występ. Tym razem śpiewaliśmy dla członków siedleckiego Klubu Kolekcjonera działającego przy Muzeum Regionalnym w Siedlcach. W programie naszego popisu były pieśni związane z zaślubinami młodych par. Wykonaliśmy między innymi walc z filmu „Noce i dni”, pieśń weselną z musicalu „Skrzypek na dachu” oraz