All posts by Barbara Łęczycka

Uwagi do projektu "Karuzela"


Wnoszę o: 1.Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia terenu inwestycji zgodnie ze sztuką zagospodarowywania wód gruntowych i opadowych tak, by nie tworzył się problem zalewania gruntów przylegających do parku handlowego. W szczególności wnoszę o zachowanie drożności rowu odwadniającego obecnie teren szkoły w Białkach. Jest to instalacja melioracyjna strategiczna dla boiska szkolnego, od lat wymagająca od użytkowników działań

Wycieczka 30 lipca 2016


Grupa śpiewacza Białki w piękny lipcowy poranek wyruszyła na swoją pierwszą wycieczkę krajoznawczą na Lubelszczyznę. Już o 9.00 przekroczyliśmy bramę zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce. Dech w piersiach zapierał widok wspaniałych ogrodów w stylu angielskim, francuskim, barokowym. Podziwialiśmy zachwycające strzyżone obrzeża rabat i barwne klomby kwiatowe, ogród różany i idealnie przycięte trawniki. Kolejną „ucztą dla oczu”

IV Święto Białk relacja


Tak było ……. na Święcie Naszej Wsi (24 lipca 2016 r.) Najważniejszym punktem Święta był bieg uliczny, już czwarty z kolei. A oto jego uczestnicy Grupa I – dystans 300 m Abramczuk Maja, Baj Mateusz, Cabaj Julia, Ławecka Julia, Matłacz Maciej, Mazur Piotr, Michalak Fabian, Pawlik Kamil, Pasztor Filip, Pawlik Zuzanna, Rytel Adam, Sidorczuk Bartek,

Ogłoszenie


Wzorem poprzednich lat podczas biegu ulicznego w dniu 24 LIPCA 2016 roku na wiejskiej drodze w naszej wsi zamknięty zostanie całkowicie ruch pojazdów w godzinach 15.00 – 16.00. Prosimy o uprzątnięcie jezdni i chodnika ze śmieci i chwastów. Na czas biegu samochody Waszych gości niech nie parkują na drodze. Stosowne pozwolenia na zamknięcie drogi organizatorzy

Program IV Święta Białk


Planowany porządek festynu z okazji IV Święta wsi Białki w dniu 24 lipca 2016 roku. 14.30 -14:50 Zbiórka na parkingu przy szkole, odbiór kuponów i koszulek. 15.00 – Rusza bieg w poszczególnych kategoriach biegowych 15.50 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem przez wszystkich uczestników biegu i wręczenie medali. 16.00 – Otwarcie imprezy 16.10 – Blok zabaw

IV Święto Białk


24 lipca 2016 roku to kolejne święto naszej wsi i kolejna okazja do rozrywki, sportowej rywalizacji i dobrej zabawy. Tradycyjnie już, bo po raz CZWARTY będziemy uczestniczyć i przeżywać emocje biegu ulicznego, meczu piłki nożnej,siatkowej i zabaw na wesoło dla dzieci. Liczę,że jak co roku licznie zgłoszą się chętni do wymienionych wyżej dyscyplin sportowych. W

Ogłoszenie


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowe Iganie, Nowe Opole, Opole świerczyna, Rakowiec, Stare kanie, Stare Opole, Wolyńce-Ko.nia, Wohlice, Żelków-Kolonia, Grabianów, Bialki, Ujrzanów i Joachimów. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. D. U. z 2015 r. poz.

Konkurs Kobieta Aktywna 2016 – rozstrzygnięty


Dnia 06.03 2016 został rozstrzygnięty konkurs na Kobietę Aktywną Społecznie w Gminie Siedlce. Tytuł ten,  Kapituła konkursu powołana przez Wójta Gminy Siedlce, został przyznany  Elżbiecie  Łęczyckiej. Pierwsze wyróżnienie otrzymała Pani  Bogumiła Gorzała, II wyróżnienie Pani  Elżbieta Karpik. Kapituła wyróżniła również drugą mieszkankę Białk  Grażynę Kręgol. Finał  konkursu  został  połączony  z Koncertem z okazji  Dnia Kobiet zorganizowanym przez

Informacja o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Siedlce od 2016 roku


Zgodnie z art.6c ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm,) Rada Gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Nieruchomości