Klasyfikacja w biegu ulicznym w Białkach w dniu 22 lipca 2018


Najmłodsi, dystans 300m I miejsce – Garbarczyk Michał. II miejsce – Krasuski Błażej III miejsce- – Skrzek Filip Klasy IV -VI szkoły podstawowej, dystans 600m. I miejsce- Borkowski Tomek II miejsce – Dominik Dziewulski III miejsce – Urban Łukasz Gimnazjum szkoły średnie, dystans 600 m. I miejsce – Kręgol Hubert II miejsce – Łuniewski Mariusz

Ogłoszenie


  Ruch kołowy na całej ulicy Diamentowej na odcinku od szkoły do przejazdu kolejowego zostanie zamknięty w dniu 22 lipca 2018 roku w godz. 15.20 – 16.15. W tym czasie przeprowadzony będzie tym odcinkiem bieg uliczny. Proszę zastosować się do prośby organizatorów i uprzedzić swoich gości o czasowym ograniczeniu.

VI Bieg Pamięci w Białkach


Bieg uliczny w Białkach po raz SZÓSTY.- 28 lipca 2018 roku( sobota) godz 15.30 Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej BIAŁKI zaprasza na VI bieg uliczny dla uczczenia ofiar działań wojennych w ostatnim tygodniu lipca 1944 roku. Zapraszamy dorosłych szczególnie gorąco na marsz wiejską drogą za własnymi dziećmi i wnukami,którzy zapisali się na bieg. Niech będzie to sprawą

II Przegląd Zespołów i Grup Śpiewaczych – Białki 2018


/zdj. B. Kadej, E.Łęczycka/ 10 czerwca 2018r. Świetlica w Białkach – II Przegląd Zespołów i Grup Śpiewaczych. O godzinie 14 -tej plac przed świetlicą zapełnił tłum barwnie ubranych ludzi, w większości w ludowych strojach. Przyjechali z różnych miejscowości, by popisać się swoimi umiejętnościami w wykonywaniu pieśni. Tym razem w repertuarze obowiązkowo znalazły się pieśni patriotyczne,

Wnioski z FORUM


Wnioski z FORUM gminy Siedlce na temat „Kultura dobrem wspólnym” odbytego dnia 08 maja 2018 r. Na podstawie wystąpień uczestników Forum i ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy podjęto szereg wniosków i ustaleń, których uwzględnienie w programowaniu działań kulturalnych w gminie byłoby zasadnym dla podniesienia jakości tych działań. Dla aktywnego uczestnictwa w kulturze istotnym jest utrzymanie

Pierwsze Forum Gminy Siedlce „Kultura Dobrem Wspólnym”


W dniu 8 maja 2018 roku odbyło się I FORUM gminy Siedlce na temat KULTURA DOBREM WSPÓLNYM. Wydarzenie jest pomysłem Rady Kultury działającej przy wójcie Gminy Siedlce, zorganizowane przy wsparciu GOK Chodów. Forum zgromadziło mieszkańców gminy Siedlce w różny sposób zaangażowanych w kreowanie wydarzeń kulturalnych w terenie, radnych, opiekunów świetlic, pracowników bibliotek, sołtysów, działaczy organizacji

Listonosz jedzie


Listonosz jedzie……ludzie zejdźcie z drogi.Kto pamięta dlaczego?Skaldowie w 1969 roku wyjaśniali,że ciężka jest od listów torba listonosza. Dziś nawet 4 torby nie pomieszczą korespondencji jaką każdego dnia wiezie{samochodem) listonosz. Zawsze się do tego spieszy I najczěściej pot ociera z czoła. W imieniu naszego listonosza proszę…..ułatwmy mu pracę.Niech na każdej bramie(lub furtce) zawiśnie skrzynka.Mała rzecz, a

Ogłoszenie


Mieszkańcy wsi Białki!!! -spotkanie z projektantem I wójtem w sprawie Studium …. odbędzie się 9 kwietnia 2018 godz.17 w naszej szkole. Przedłužono termin składania uwag do Studium do 23 kwietnia 2018. Dopilnujcie wažnych dla nas spraw związanych z projektowaniem planu zagospodarowania gminy.Zadbajcie o swòj interes.

Podwójne święto Grupy Śpiewaczej


Podwójne ŝwięto grupy ŝpiewaczej BIAŁKI. 1-odbieramy nagrodę za ll miejsce na walentynkowym festiwalu piosenki miłosnej.2-W konkursie „Aktywna Kobieta w gminie Siedlce 2017” otrzymaliśmy wyròžnienie w kategorii-kobieta niebanalna.Impreza odbyła się w sali ŝwietlicy w Strzale 11marca.Jako gwiazda wieczoru wspaniały koncert dała ELENI. Koncert ELENI w Strzale zgromadził tak liczną publicznoŝć, że ludzie nie mieścili się w